Polityka jakości

Nadrzędnym zadaniem Biura Usług Projektowych „TELEKOM-PROJEKT” w Płocku jest oferowanie usług projektowych na coraz wyższym poziomie, w celu pełnego zaspokojenia potrzeb naszych Klientów, wzmocnienia zaufania dotychczasowych Odbiorców i zdobycia zaufania nowych Partnerów.

Sukcesem naszej polityki jest wzrost zadowolenia Klientów uzyskiwany poprzez:
  • zwiększenie terminowości świadczonych usług;
  • zmniejszenie ilości poprawek i zmian w projektach;
  • owocną współpracę z dostawcami;
  • zwiększenie satysfakcji pracowników.

W tych ramach ustalono wymierne cele jakościowe dla odpowiednich procesów zachodzących w naszej organizacji. Cele te oraz związane z nimi działania podlegają ciągłemu nadzorowi, aby zapewnić ich aktualność i przydatność w ciągłym doskonaleniu procesów.

Fundamentem zarządzania jakością jest wdrożony i utrzymywany system zgodny z normą ISO 9001: wyd. 2008.
Każdy pracownik firmy zna politykę jakości i zobowiązany jest do jej realizacji poprzez świadome i zaangażowane uczestnictwo w zachodzących procesach.

Jako Właściciel Biura Usług Projektowych „TELEKOM-PROJEKT” deklaruję zapewnienie zasobów: ludzkich, materialnych i finansowych, niezbędnych do realizacji postawionych celów. Jednocześnie przyjmuję pełną odpowiedzialność za skuteczną realizację przyjętej polityki jakości. 
O firmie
Szybki kontakt
TELEKOM-PROJEKT
Biuro Usług Projektowych
Barbara Endrzejczak

ul. Gradowskiego 15
09-402 Płock

Pracownia projektowa
Tel.: (24) 262-75-10
Faks: (24) 264-77-11
e-mail: biuro@telekomprojekt.pl

Usługi poligraficzne
Tel.: (24) 267-82-54
e-mail: poligrafia@telekomprojekt.pl