Kilka słów o nas

Biuro TELEKOM-PROJEKT powstało w 1991 roku z założeniem projektowania sieci telefonicznych dla Telekomunikacji Polskiej oraz innych operatorów telekomunikacyjnych, osób prawnych i fizycznych. Początkowo była to firma jednoosobowa w wynajętym lokalu wielkości 5m2. Wysoka jakość opracowanych projektów pozwoliła na podpisywanie nowych kontraktów, a to narzuciło zwiększenie zatrudnienia i szkolenie techniczne personelu, wyposażenie biura w sprzęt komputerowy, oprogramowania komputerowe wspomagające projektowanie, drukarki, kopiarki oraz zakup własnych lokali i środków transportu.

Początkowo biuro prowadziło działalność na terenie m. Płocka i prawie we wszystkich gminach byłego woj. płockiego. Terminowe wywiązywanie się z podpisanych kontraktów oraz bardzo dobra opinia klientów o produktach TELEKOM-PROJEKT, pozwoliła zdobywać nowe rynki w Warszawie, Gdańsku, Gdyni, Szczecinie, Bydgoszczy, Olsztynie, Mławie, Elblągu, Braniewie, Fromborku, Włocławku, Białej Podlaskiej, Łosicach, Garwolinie, Ostrołęce, Wyszkowie, Makowie Maz., oraz na terenach województw: wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego.

Do chwili obecnej biuro opracowało ponad 2536 projektów technicznych , budowlanych i innych specjalistycznych związanych z telefonizacją. W roku 2001 z uwagi na duże nasycenie sieciami telekomunikacyjnymi w całym kraju oraz wstrzymanie inwestycji w Telekomunikacji Polskiej, co w rezultacie zmniejszyło zapotrzebowanie na usługi projektowe, zaszła konieczność rozszerzenia działalności o usługi małej poligrafii, usługi kserograficzne, skanowanie i kalibracja map, obsługa techniczna biur geodezyjnych, architektonicznych, urbanistycznych oraz innych branż projektowych. W roku bieżącym nasze biuro dodatkowo rozszerzyło swoją działalność o nowe usługi związane z wykonaniem STEMPLI, PIECZĄTEK I GADŻETÓW REKLAMOWYCH. 
O firmie
Szybki kontakt
TELEKOM-PROJEKT
Biuro Usług Projektowych
Barbara Endrzejczak

ul. Gradowskiego 15
09-402 Płock

Pracownia projektowa
Tel.: (24) 262-75-10
Faks: (24) 264-77-11
e-mail: biuro@telekomprojekt.pl

Usługi poligraficzne
Tel.: (24) 267-82-54
e-mail: poligrafia@telekomprojekt.pl