Usługi projektowe

Firma "Telekom-Projekt" z siedzibą w Płocku została założona w roku 1991 i od początku swojego istnienia z sukcesem zrealizowała w ilości 2536 szt. opracowań różnorodnych prac projektowych w branży telekomunikacyjnej i działała na zlecenie potentatów telekomunikacyjnych takich jak:
 • Telekomunikacja Polskiej S.A.,
 • Polkomtel S.A.,
 • P T C ERA,
 • NETIA S.A.,
 • Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych PERN „Przyjaźń” w Płocku,
 • Hawe Sp. z o.o.,
 • Urzędów Gmin oraz innych firm i osób prywatnych. 

Zespół biura tworzy wybrana grupa wysokiej klasy projektantów, osób szczerze zaangażowanych w proces powstania projektów. Graficzne opracowanie projektów technicznych i budowlanych jest wspomagane nowoczesnymi narzędziami i urządzeniami cyfrowymi. Zapraszamy do zapoznania się z referencjami uzyskanymi od naszych klientów.

W ramach naszych usług, wykonujemy: 
 • wykonujemy projekty budowlane, projekty wykonawcze, operaty wodno-prawne, projekty tymczasowej organizacji ruchu, 
 • na biurko zamawiającego dostarczamy komplet dokumentów w tym: opracowanie map geodezyjnych, pozyskiwanie nieruchomości na cele budowlane, pozyskiwanie wszystkich wymaganych uzgodnień, decyzji administracyjnych, opinii i pozwoleń,
 • przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, wyceny, ekspertyzy, opinie techniczne, 
 • nadzory autorskie i nadzory inwestorskie, 
 • dokumentacje powykonawcze.

Szybki kontakt
TELEKOM-PROJEKT
Biuro Usług Projektowych
Barbara Endrzejczak

ul. Gradowskiego 15
09-402 Płock

Pracownia projektowa
Tel.: (24) 262-75-10
Faks: (24) 264-77-11
e-mail: biuro@telekomprojekt.pl

Usługi poligraficzne
Tel.: (24) 267-82-54
e-mail: poligrafia@telekomprojekt.pl